Brander Totaalafbouw voor de oplossing van uw geluidshinder

Geluidsisolatie

Geluidshinder is een veel voorkomend probleem. Het doet zich veelal
voor in oudere huizen en bedrijfspanden. Maar ook komt het in
nieuwbouw woningen helaas veel voor.
De oudere type woningen zijn in het verleden nauwelijks voorzien van enige vorm van geluidsisolatie. Deze hebben vaak oude houten verdiepingsvloeren en de scheidingswanden en plafonds zijn meestal flinterdun. Ook zijn de scheidingswanden tussen de naast gelegen buren vaak minimaal van opbouw.

Geluidsoverlast

Om geluidoverlast te verminderen is een gezamenlijke aanpak de beste oplossing.
Ook als deze aanpak niet mogelijk is kunt u de geluidshinder tot het minimale beperken.
Denk hierbij aan het plaatsen van geluidswerende wanden, plafonds of eventueel geluidswerende vloeren.

Metal stud wanden

Geluidswerende wanden zijn meestal metal-stud voorzetwanden. Deze wanden worden opgebouwd uit metalen profielen. Deze zijn niet gekoppeld aan de constructie die de problemen veroorzaakt. Dit om ook maar enig contactgeluid tegen te gaan.
In deze opbouw wordt geluidsisolatie geplaatst en de opbouw wordt afgedekt met een bouwplaat met het hoogst mogelijke rendement. Deze toepassing wordt tevens gebruikt voor geluidswerende plafonds.
Bij het plaatsen van geluidswerende vloeren wordt een zwevende dekvloer geplaatst met aan de onderzijde isolatie en een toplaag van tweemaal een bouwplaat totaal twee centimeter dik.

Geluidslekkage

Een juiste opbouw van de wanden en plafonds is een vereiste. Er mag geen geluidslekkage optreden dus is een goede samenwerking met een installateur van zeer groot belang.
Geluidslekkage kan optreden bij de aanleg van elektra en cv of bij een onjuiste opbouw van de constructie.
Met een goed opgezet stappenplan kunnen deze problemen voorkomen worden.

Geluidswerende wanden, plafonds of vloeren plaatsen

Brander Totaalafbouw kan en wil u graag van dienst zijn bij het oplossen van uw geluidshinder of overlast.
Omdat veel problemen een verschillende achtergrond kennen en ook veel oplossingen toepasbaar zijn kom ik vrijblijvend bij u langs om deze te bespreken.
Zoals omschreven kunt u met het plaatsen van geluidswerende wanden, plafonds en vloeren de meeste problemen oplossen.
Geluidoverlast kan mensen tot wanhoop drijven maar met de juiste oplossing behoren deze problemen tot het verleden.

Contact opnemen